Testi i Arritshmërsë 2012/13

Suksesi i testit të arritshmërsië sipas klasëve dhe ai i përgjithshëm

tabela këtu 

Kthehu