Pëmbyllet me sukses viti mësimor 2014/15

Më 24 qershor u mbajt mbledhja e Këshillit të arsimtarëve, ku u analizua suksesi, vijimi, disiplina në fund të vitit mësimor 2014/15.


Pas shumë analizave dhe  diskutimeve u aprovua suksesi i këtij viti mësimor.

-Nga klasa I-VI-tën  78.50% të nxënësve kaluan me sukses të shkelqyeshëm. Me sukses të shumë mirë kaluan 14.34%, me sukses të mirë ishin 4.90%, ndëras me sukses të mjaftueshëm 1.75%.

Nota mesatare 4.53

-Nga klasa VI-IX-tën  43.76% e nxënësve kaluan me sukses të shkelqyeshëm. Me sukses të shumë mirë kaluan 18.63%., me sukses të mirë ishin 26.32%, ndëras me sukses të mjaftueshëm 5.31%.

Nota mesatare  3.87.

Ndërsa suksesi i përgjithshëm nga klasa e I-IX, prta i  shkollës është:

Me sukses të shkelqyeshëm kaluan 60.67 %. me suksesh të shumë mir/ 16.44, me të mirë 15 .66% me sukses të mjaftuieshë. 3.79 dhe vetë 13 nxënës ishin me nga nji notë negative.

Nota mesatare e shkollë në pëgjithësi arriti 4. 20

Vlenë të përmendet se shkolla "Abaz Ajeti" në testin e arritshmërisë arriti të radhitët në vendin e dytë në komunë, . Ndërsa komuna jonë ishte e para në Rep. e Kosovës.

Tabela e përgjithshme

Kthehu