Suksesi i gjysëmvjetorit të Parë viti shkollor 2014 /15

 

Tabela e përgjithshme e suksesit të nxënësëve sipas klasëve në gjysëvjetorin e I-rë të viti shkollor 2014-2015

Kliko Tabelën

Kthehu