Stafi teknik

74

Hamzi Ahmeti

Shtëpiak

SH. Mesme

40

Gjilan

75

Bejtullah Starabaja

Pastrues

SH. Mesme

40

Gjilan

76

xx

Pastrues

SH. Mesme

40

Gjilan

77

xx

Pastrues

SH. Fillore

40

Gjilan

78

Llukman Ismaili

Pastrues

SH. Mesme

40

Gjilan

79

Enver Kamberi

Pastrues

SH. Fillore

40

Gjilan

80

Xhinovefa Isaku

Pastrues

SH Mesme

40

Gjilan

81

Nazife Isufi

Pastrues

SH Fillore

40

Gjilan

82

Zymer Starabaja

Roje

SH Fillore

40

Gjilan

83

Shefki Behluli

Roje

SH Mesme

40

Gjilan