Suksesi i arritshmërisë 2011/12

Suksesi i nxënësëve i arritur në testin e arritshmërisë viti shkollor 2011/12

Kliko : Tabelën