Lajmërim

 

Lajmërim

Lajmërohen nxënësit dhe prindërit se komunikimi isuksesit bëhet :

Për klasët nga e I-ra deri V-ta  nga ora 13 00

Ndërsa për klasët e VI –ta deri të IX-ta në ora 14 00

Drejtoria e shkollës dhe mësimdhënësit nxënësëve iu dëshirojnë pushim të lumtur dimëror

Lajmërim

 

Lajmërojmë nxënësit , mësimdhënësit dhe prindërit e Shkollës “Abaz Ajeti”, se ka ndodhë një prishje e ngrohjeve qendrore në objektin e shkollës dhe se ditën e hënë nuk do të punohet. Mësimi vazhdon ditën e marte me  orarë të rregullt. Ndërsa ditën e humbur do të zavensohet ditën e shtune.

Drejtori  Hetem Kosumi

Njoftime-Lajmërime

Lajmërim

Lajmërohen të gjithë mësimdhënësit , se mbledhjet e Aktiveve profesionale do të mbahen, sipas këtij orari:

Më 24.06.2013 (e hënë)

Aktivi imklasëve I,II,dhe II   në ora 8.00,

Aktivi I klasëve IV dhe V   në ora 9.00

Më 25 .06.2013 (e marte)

Aktivi I gjuhëtarëve                                                               në ora 8.00

Aktivi I matematkës dhe Fizikës                                          në ora 9.00

Aktivi i Kimstëve dhe Biologëve                                          në ora 10.00

Aktivi  Gjeografi, Histori dhe Ed. Qytetare                         në  ora 11.00

Aktivi I lëndëve të shkathtësisë                                           në ora 12.oo

 

Rendi I ditës:

  1. Zgjedghja e udhëjeqësisë së Aktivit dhe grupeve përcjellëse për vitin 2013/14,
  2. Hartimi dhe aprovimi I planit të aktiveve,
  3. Propozimi dhe ndarja e orëve mësimore mësidhënësëve  për vitin shkollor 2013/14

 

 

Drejtori I shkollës

Hetem Kosumi

Njoftim

Njoftohen nxënësit e shkollës sonë, e poashtu edhe prindërit se mësimi në shkollën tonë ka përfunduar sot me 20 qershor 2013.

Komunikimi i suksesit bëhet:

  • Të premtën më 21 06 2013, nga ora 9, për klasët e ulëta,
  • Ndërsa të shtunën me 22 06 2013 nga ora 8 para dite per klsaset e larta.

Me këtë rast drejtoria e shkollës nxënësëve i përgëzon për suksesin e arritur dhe iu dëshiron pushim të këndshëm. Njoftohen nxënësit, prindërit dhe të gjith të interesuarit se në ueb sajtin e shkolls, pra www.abazajeti.com, do të publikohet suksesi i përgjithshëm i shkollës sipas klasëve dhe paraleleve.

Nga Drejtoria e shkollës

Njoftim

Seksioni i Gjeografëve të rinjë të shkollës sonë nën udhëheqjen e mësimdhënësit Ismet Azizi me datën 21 05 2013 do ta realizoj një ekskursion mësimor. Me këtë rast 2 ore mësimore do tëmbahen në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës- në stacionin meteorlogjik të Prishtinës dhe një ore mësimore në kazermën e FSK "Adem Jashari" në Prishtinë.
Nisja nga shkolla bëhet në ora 10.00, dhe nxënësit nuk kan kurfar obligimi përveq të jën të kujdesshëm, të disciplinuar dhe të jenë në kohë të caktuar pran objektit shkollor.