Këshilli i nxënësve të Shkollës

 

Këshillin e nxënësve të shkollës sonë e përbëjnë kryetarët e të gjitha klasëve të larta nga kl.VI-ta deri IX-ta .

Në mbledhjen e mbajtur më daten 25.11.2013 u zgjodh Këshilli i ri i shkollës dhe kryesia .

Kryetar i Këshillit të nxensëve u zgjodh

Veronika Xhelili ,nx. e klases VIII- 4

 

Sekretar

Artina Ibrahiminx. e klases VIII-4