Mirë se vini

Mirë se vini në SH F dhe të MU “Abaz Ajeti” në Gjilan , e cila ju ofron një alternativë më të mirë për shkollimin e fëmiut tuaj; një qasje në një mjedis të ri, ku ofrohet mundësi për zhvillimin e personalitetit të fëmiut tuaj për t’u bërë mendimtarë kritikë e të lirshëm, jo vetëm në mjedisin shkollor; ku vlerësohen opinionet tyre; ku respektohet personaliteti i tyre.

“Për një formim të qëndrueshëm të fëmijës Tuaj”!

Shkolla "Abaz Ajeti" në Gjilan
Shkolla "Abaz Ajeti" në Gjilan

Të nderuar prindër,

 

Përzgjedhja e shkollës, ku fëmija i Juaj do të bëjë hapin e parë në universin e edukimit dhe arsimimit, ju sjell sa kënaqësi, po aq dhe preokupim shpirtëror. Ju premtojmë se SH F dhe të MU “Abaz Ajeti” në Gjilan për fëmijun tuaj është vatër e ngrohtë, familje e dyta, me ambient miqësor, ku ofrohet mundësi për marrje diturish të një niveli cilësor, edhe edukim për t’u formësuar si qytetarë të lirë dhe denjë të Republikës së Kosovës dhe më gjerë.
“Hapi i parë është më i rëndësishmi në jetë”