Ta ruajm ambientëin

Nxënësit e klasës V-3 me mësuesen t yre , zhvillojnë aktivitet rreth ruajtjes së ambientit

Kliko Videon e punuar nga Peon Sadiku

Ekologët e rinj


Seksioni i Ekologëve
Anëarë të këtij seksioni janë nxënësit të cilët kan afinitet te vaçant për Ekologjinë. Kwta janë nxënësit enga klasa e VI deri në të IX-tën, gjithesej 25 nxënës.
Qëllimi i seksionit të Ekologëve është ngritja e vetëtdijës ekologjike tek nxënësit dhe ruajtja e mjedisit ekologjik.
Detyrat e ekologëve janë:
Organizimi i ligjiratave për rëndësinë e ekologjisë dhe ruajtja e mjedisit ekologjik;
Përpilimi i referateve dhe përpilimi i panove me tema nga ekologjia dhe ruajtja e ambientit;-Diskutime në ledhje me temat nga ekologjia;
Shënimi me manifestime të ndryshme të ditëve të rëndësimshe nga ekologjia;
Aksione punuese ( rregulimi i hapsirës shkollore, kultivimi i bimëve, etj.);
Mbledhja dhe riciklimi i mbeturunave nga letra;
Shënimi me manifestime të ndryshme të ditëve të rëndësimshe nga ekologjia:
* 16.shtatori „Diata ndërkombtare e ruajtjes së mbështjellsit të ozonit”
* 26.shtatori „Dita ndërkombtare e maleve“
* 04.tetori „Dita e mbrojtjes së kafshëve“
* 22.mars „Dita botrore e ruajtjes së ujrave“
* 22.prill „Dita e planetës Tokë“
* 05.qershori “ Dita ndërkombtare e ruajtjes së mjedisit jetësor “