Fituesi i turnirit te Pavarësisë 2013

Fituesi i turnirit ne futboll per ndere te dites se shkolles

Fituesi i turnirit ne futboll per ndere te dites se shkolles 2013

Ekipet finaliste te turnirit per dite te shkolles

Ekipet finaliste  te turnirit per ndere te dites se shkolles viti 2013

Albumi

Sportistet e shkolles sone vit shkollor 2011/12

Sportistet e shkolles sone viti shkollor 2011/12
Sportistet e shkolles sone viti shkollor 2011/12

Finalistte e turnirit te 100 vjetorit

Ekipet finaliste te SHMU "Selami Hallaqi" dhe Rexhep Elmazi"
Ekipet finaliste te SHMU "Selami Hallaqi" dhe Rexhep Elmazi"

Ekipet pjesmarrse ne turnirin e 100 vjetorit

Ekipet futbollistike pjesemnarrese te turnirit per ndere te 1000 vjetorit te pavaresise
Ekipet futbollistike pjesemnarrese te turnirit per ndere te 1000 vjetorit te pavaresise

Ekipi i Volejbollit

Ekipi i volejbollit pjesemarres i garave komunale
Ekipi i volejbollit pjesemarres i garave komunale

Ekipi futbollistik i shkolles sone

Ekipi futbollistik i shkolles sone
Ekipi futbollistik i shkolles sone