Aktuale

Olimpiada Matematike “Gjilani 2013”

Komisionet përkatëse në Olimpiadën Matematike “Gjilani 2013”
(Vendi i mbajtjes: “S.Hallaci” Gjilan, 4 maj 2013, ora 9:00)

Lexo më tepër

Garat komunale ne shah dhe pingpong

Ne Ping Pong dhe shah ne garat komunale 2013 perfaqesuesit e shkolles sone zune vendin e II perkatesisht vendin e III-te

Lexo më tepër

U mbajt turnir per volejboll (femrat)

U mbajt turnir per volejboll (femrat) dhe u arriten keto rezultate:

Lexo më tepër

U mbajt tuniri në futboll për klasët e VII-ta dhe të VIII-ta

Turniri në futboll për klasët e VII-ta është mbajtur më  18 04 2013 për nderë të ditës së shkollës 24 prillit.

Lexo më tepër

U mbajt truriniri në futboll klasat e IX-ta dhe VI-ta

 Në SHMU “Abaz Ajeti” u  mbajt turniri në futboll per Kl. e IX-ta

Lexo më tepër