U organizua ekskursioni me klasat e nënta

Ekskursioni i organizuar javen e kaluar, konsideroj se ishte një ndër ekskursionet më të suksesshme. Pjesëmarrja e nxënësve ishte 100%.

Planifikimi i pikave që duhej vizituar u realizua me sukses.

U vizitua Ujvara e Mirushës, Ura e Shenjtë,mandej vizituam Shtëpinë e Lidhjes së Prizrenit etj..

Ekskursioni ka përmbushur qëllimin dhe objektivat e planifikuara.

Kthehu