Shkolla “Abaz Ajeti” ka kremtuar ditën e saj – 24 prill 2013

Në shkollën fillore dhe të Mesme të Ulët “Abaz Ajeti” me aktivitete të shumta është  shënuar dita e saj.

Kthehu