Roveri me metal detektor

Roboti micasa

Ky projekt është krijuar nga nxënesit e shkollës Sh.F.M.U "Abaz Ajeti" në Gjilan, Qellimi i ketijë projekti është që të promovoj kodimin në shkolla pasi që në të ardhmen e afërt parashihet që kodimin ta kemi pjesë të Kurrikulës në vendin tonë, gjithashtu me këtë projekt promovojmë aftësitë e nxënesve që kanë ne robotikë dhe ne fushën e teknologjisë, për më shumë kliko në linkun e blogut të teknologjisë:

Kthehu