Përfunduan garat në ftusall për Shkollat e Mesme të Ulëta

Shoqata e pavarur e pedagogëve të kulturës fizike dhe sportit shkollor në krye me Blerim Sylejmanin e mbështetur nga Drejtoria Komunale e Arsimit dhe nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, organizoi garat komunale në Futsall edhe për shkollat e mesme të ulëta.


Në Gara morën pjesë njëzet shkolla fillore nga komuna e Gjilanit : 

1. Sh.M.U. “Abaz Ajeti”,Gjilan  
2.”Liria ”Pogragjë , 
3.” “Musa zajmi”,Gjilan
4.” Vesel Muji”Mihir, 
5.” Ibrahim Uruqi”, Bresalc 
6.” Abdulla Tahiri”,Malishevë 
7.” Ramiz Cërnica” Cërnicë. 
8.” Thimi Mitko”Gjilan , 
9.” Skenderbeu” Përlepnicë” 
10.”Lagjja e II-të” Gjilan
11.” Selami Hallaqi” Gjilan. 
12.”Dëshmorët e kombit” Livoq,
13..”Agim Ramadani “ Zhegër 
14.”Vatra e Diturisë2 Livoq i epërm, 
15, Nazim Hikmet” Dobërqan.
16.” Rexhep Elmazi”Gjilan 
17.” Fetah Qerimi Verbica” 
18. Sh.F.”Afërdita” Kishnapole. 
19..”Mulla Idrizi” Velekincë.  
20.”Zabeli”Gjilan.

Rezultatet:     Xhiroja e parë 

Sh.M. U“Afërdita”, Sh.M. U” Ramiz Cërnica”,.........  .............2–3 
Sh.M. U “Musa zajmi”, Sh.M. U” Rexhep Elmazi..................2-6      
Sh.M. U” Skenderbeu “ Sh.M.U” Abaz Ajeti”...............  ...  .....1-3
Sh.M. U” Agim Ramadani - Sh.M. U” Vesel Muji”,...........  ...4-2
Sh.M. U” Dëshmorët e kombit “- Sh.M. U Thimi Mitko” .....1-7
Sh.M. U” Ibrahim Uruqi “- Sh.M. U.”Zabeli”..........................1–2
Sh.M. U”Nazim Hikmet”- Sh.M. U” Abdulla Tahiri”..............4–5
Sh.M. U “F.Qerimi” - Sh.M. U Vatra e Diturisë”..............  ....1–4
Sh.M. U “Liria ” - Sh.M. U “Selami Hallaqi”.................... .....1–4
Sh.M. U “Lagjja e II-të ” - Sh.M. U “Mulla Idrizi”................ ....1–4


Në Çerek finale u takuan : 

Sh.M. U Afërdita”- Sh.F.” Rexhep Elmazi” ...................... ......0:7
Sh.M. U “Abaz Ajeti”- Sh.F.” Agim Ramadani”,................ ....1:2
Sh.M. U Thimi Mitko”- Sh.F.” Zabeli”.................................... ..3:2
Sh.M. U” Abdulla Tahiri”- Sh.M. U Vatra e Diturisë”.............3:1
Sh.M. U.” Selami Hallaqi”- Sh.F.” Lagjja e II-të ” “............. ..3-0
Sh.M. U.” Agim Ramadani”- Sh.F.” “Rexhep Elmazi”,.........1:4
Sh.M. U.” Thimi Mitko”- Sh.F.” Abdullah Tahiri ”.............   .....4:2
Sh.M. U.”Selami Hallaqi pushim

Në Gjysmëfinale  u takuan :

Sh.M. U.” Thimi Mitko”- Sh.F.”Selami Hallaqi........................1:4

Në Finale:

Sh.M. U.”Selami Hallaqi- Sh.F.” Rexhep Elmazi”..................4:1

Kthehu