Në shkollën “ Selami Hallaqi” u mbajt ushtrim për tërmetin

 

Drejtoria Komunale e Arsimit në bashkëpunim me Agjensin për menaxhimin e Emergjenca dhe Drejtorin për Mbrojtje dhe shpëtim, organizuan në shkollën tonë stërvitje me nxënës për sjelljen e nxënësve rreth termetit.

 

Drejtoria Komunale e Arsimit në bashkëpunim me Agjensin për menaxhimin e Emergjenca dhe Drejtorin për Mbrojtje dhe shpëtim, organizuan në shkollën “ Selami Hallaqi”  nji  stërvitje në rast tërmeti  me nxënësist e shkollave të ndryshme në mes të cilave mori pjesë edhe shkolla “ Abaz Ajeti”.

 “ Ishte një përvojë e mirë dhe rast i mirë për të parë dhe provuar se si duhet verpuar në rast   tërmeti  në objektet shkollore” tha në mes  tjerash  mësimdhënësja Burbuqe  Kryeziu , e cila i shoqëroi nxenësit  e shkollës “ Abaz Ajeti”.

Kthehu