Gara Nacionale për Kreativitet Kulturor dhe Mendim Kritik

Rezultatet e garave të nxeneseve të klaseve 3,4,5 nga garara Nacionale per Kreativitet Kulturor dhe Mendim Kritik dhe  kl VI,VII,VIII,IX

Kthehu