Aktivitetet në shkollën Abaz Ajeti nuk kanë të ndalur


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në këtë vit shënon një datë të re kalanderike DITËN E DIVERSITETIT që ka për qëllim të promovojë vetëdijesimin, ruajtjen dhe nxitjen e diversitetit kulturor, nxitjen e dialogut dhe bashkëveprimit si dhe kultivimin e solidaritetit. 

Dhe ne në shkollë në bashkëpunim me Save The Children shënuam këtë ditë duke organizuar një aktivitet në shenjë bamirësie, solidariteti dhe bashkëpunimi. Nxënësit e ciklit të ulët aktivitetin e realizuan në oborrin e shkollës ku në qendër ishin fëmijët me nevoja të veçanta.
Nxënësit shkëmbyen ushqime nga një tryezë në tjetrën të përgatitura nga mësimdhënësit e shkollës dhe nga vet nxënësit.

Kthehu