Shkolla "Abaz Ajeti "në Gjilan thellon bashkëpunimin me GIZ-in

Në kuadër të bashkëpunimit të mirë, që shkolla jonë po ndërton me organizata të ndryshme,që veprojnë ne Kosovë ,e qe veprimtarinë e tyre e kanë te fokusuar ne rritjen e cilësisë ne arsim . 

 

Sot nga Giz-i pranuam një donacion që përmban :

20  karrika

10 banka

Një orman

Një laptop

Një projektor

Në kuadër te projektit " krijimi i hapësirave për trajnime te ndryshme dhe për takime me interes për mësimdhënës dhe komunitet"

 

Falënderojmë  Giz  për përzgjedhjen e shkollës “Abaz Ajeti” në këtë projekt.

Kjo shkollë në vazhdimësi po punon në  sforcimin e dijës dhe është duke u përkushtuar jashtëzakonisht në krijimin e një fryme të ngrohtë të punës në procesin mësimor.

Kthehu