Këshilli i prindërve të shkollës “ Abaz Ajeti” zgjodhi 3 anëtarët për Këshillin drejtues të shkollës!

 

Prindërit, si kurrë më parë janë të përkushtuar për mirëvajtjen e procesit mësimor në shkollës " Abaz Ajeti". Një interesim dhe përkushtim, kaq i nevojshëm u srejt gjat procesit të mbajtjes së mbeldhjeve me prindër ku u mbajtën zgjedhjet e Këshillave të prindërve nëpër paralele, mandej aktive  e kështu me radhë.

 

Mbledhjes se Këshillit të prindërve, iu paraprin takimet ne kuadër të këshillit të kryetarëve të Këshillave te prindërve për secilin aktiv, nga të cilat kanë dal nga një propozim për Këshillin drejtues,e ku sot ata me votim të  fshehtë  zgjodhën  anëtarët e Këshillit drejtues të shkollës “ Abaz Ajeti” nga radhët e prindërve:  Jetmir Jerliun, Bexhet Mehmetin dhe Shpresa Pajaziti.

Të zgjedhurve, drejtoria e shkollës iu uron suksese, duke ju afruar bashkëpunimin të sinqertë dhe profesional

Kthehu