GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS "KANGAROO" NË KOSOVË 2018 - INSTITUTI ATOMI

GARA NDËRKOMBËTARE E MATEMATIKËS "KANGAROO" NË KOSOVË 2018 - INSTITUTI ATOMI

                 

ORARI DHE DETAJET TJERA TË TESTIMIT PËR APLIKUESIT NGA KOMUNA E GJILANIT

Në këtë listë janë nxënësit pjesëmarrës nga SHFMU "Abaz Ajeti " Gjilan

 

Për të gjithë aplikuesit e kësaj liste testimi do të mbahet në SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan.

 

Emri dhe mbiemri

Ditëlindja

Qyteti

Shkolla

Klasa

Data e testimit

Ora e testimit

Vendi i testimit

 

Jon Sylejmani

19.03.2009

Gjilan

Abaz Ajeti

3

17 mars 2018

8:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Jon Sylejmani

19.03.2009

Gjilan

Abaz Ajeti

3

17 mars 2018

8:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Ana Ramushi

30.12.2008

Gjilan

Abaz Ajeti

3

17 mars 2018

8:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Tuana Miftari

25.09.2009

Gjilan

Abaz Ajeti

3

17 mars 2018

8:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Gent Ibrahimi

13.03.2008

Gjilan

Abaz Ajeti

4

17 mars 2018

8:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Klesti Robelli

27.04.2011

Gjilan

Abaz Ajeti

1

17 mars 2018

11:15

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Olt Imeri

12.03.2005

Gjilan

Abaz Ajeti

7

17 mars 2018

11:15

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Valma Hoxha

26.06.2005

Gjilan

Abaz Ajeti

7

17 mars 2018

11:15

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Art Hajdari

09.06.2003

Gjilan

Abaz Ajeti

9

17 mars 2018

11:15

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Orik Ymeri

03.03.2007

Gjilan

Abaz Ajeti Gjilan

5

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Eriol Rashiti

07.06.2015

Gjilan

abaz ajeti

5

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Diart Miftaraj

10.04.2007

Gjilan

Abaz Ajeti

5

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Elion Musliu

10.08.2007

Gjilan

Abaz Ajeti

5

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Sadri Mehmeti

25.02.2007

Gjilan

Abaz Ajeti

5

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Elorina Musliu

28.11.2005

Gjilan

Abaz Ajeti

6

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Atlantik Ukshini

28.03.2006

Gjilan

Abaz Ajeti

6

17 mars 2018

13:45

SHFMU "Selami Hallaçi", Gjilan

 

Kthehu